İslam Özçakır – İzmir Mali Müşavir

Kosgeb Desteği

Yeni Firma kuracaklara kosgeb Girişimcilik çatısı altında Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Desteği vermektedir.Vermiş olduğu destekler aşağıdaki gibidir 

 

Geleneksel Girişimci Desteği (Maksimum  65.000 TL)

Gelenseksel girişimci desteği kosgeb’in imalat sanayinin dışında kalan sektörlere sağlamış olduğu hibe desteğidir

Kuruluş desteği : Gerçek kişi işletme için 5.000 TL – Sermaye şirketi için 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

Sertifika Desteği

5.000TL

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ : (Maksimum 375.000 TL)
Kosgeb’in imalat sanayine yönelik firmalara sağlamış olduğu destektir.

Kuruluş desteği : Gerçek kişi işletme için 5.000 TL – Sermaye şirketi için 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

300.000TL,

 

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

10.000 TL

 

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

Sertifika Desteği

5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.